Book coverPartite diverse sopra „W żłobie leży” są zbiorem preludiów (nry 2, 3, 4, 5, 6), postludiów (nry 9, 10), jak również utworów o charakterze medytacyjnym wykorzystujących melodię kolędy (nry 7, 8), nadających się do wykonania w czasie podniesienia, komunii czy dziękczynienia, zaś partita pierwsza może służyć jako a­kom­paniament do śpiewu.Utrzymane w klasycznej harmonice partity nawiązują do typów opracowań znanych z literatury organowej. Najtrudniejsze z partit nie będą stanowiły problemu dla dyplomantów średnich szkół muzycznych. (przykładowe strony)

"W żłobie leży" is one of the most popular Polish Christmas carols. The tune appears also in German and English hymnals. A. Guilmant used it in Introduction et variations sur un ancien noël polonaise from his op. 60. Apart form being a concert piece Partite diverse is a set of preludes (nos. 2, 3, 4, 5, 6), postludes (nos. 9, 10) and meditative pieces using the tune (nos. 7, 8) suitables for elevation, communion or thanksgiving while Cantilena (no 1) can be used as a last verse.The piece makes use of tonal harmony and follows traditional models. (sample pages)

cena promocyjna 12,00

promotional price 8,00 euro

Zamów Order